วัดเทพาลัย

234 หมู่ 9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 08-1878-9867 E-Mail : wattapalai@tapalai.com
เช็คเมลวัด